Chọn hướng nhà hợp tuổi theo Mệnh Trạch
 
Sự khác nhau của niên mệnh phụ thuộc vào năm sinh mỗi người và cách tính niên mệnh cũng có sự khác biệt theo giới tính.
 
Chọn hướng nhà hợp tuổi phải tính niên mệnh

1. Cách tính hướng nhà cho người sinh trước năm 2000

 • Bước 1:Tính tổng các số trong năm sinh tối giản nhất (còn 1 chữ số)
 • Bước 2: Nếu là Nam thì lấy 11-(tổng năm sinh tối giản nhất), nếu là Nữ lấy 4+(tổng năm sinh tối giản nhất)
 • Bước 3: Lấy kết quả so với số trong bảng Hà Đồ để ra hướng nhà

2. Cách tính hướng nhà cho người sinh từ năm 2000 trở đi

 • Bước 1: Tính tổng các số trong năm sinh tối giản nhất (còn 1 chữ số)
 • Bước 2: Nếu là Nam thì lấy 10-(tổng năm sinh tối giản nhất), nếu là Nữ lấy 5+(tổng năm sinh tối giản nhất)
 • Bước 3: Lấy kết quả so với số trong bảng Hà Đồ để ra hướng nhà


3. Ví dụ
 • Tính hướng nhà người sinh trước năm 2000
VD: Người sinh năm 1964: có tổng năm sinh tối giản nhất: 1+9+6+4=20=2+0=2
- Nam giới: 11-2=9, tra bảng Hà Đồ số 9 là cung Ly, hướng Nam thuộc Đông Tứ Trạch.
 • Hướng nhà tốt của người Đông Tứ Trạch: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc.
- Nữ giới: 4+2=6, tra bảng Hà Đồ số 6 là cung Càn, hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Trạch. 
 • Hướng nhà tốt của người Tây Tứ Trạch: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.
 • Tính hướng nhà người sinh từ năm 2000
VD: Người sinh năm 2002: có tổng năm sinh tối giản nhất: 2+0+0+2=4
- Nam giới: 10-4=6, tra bảng Hà Đồ số 6 là cung Càn, hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Trạch. 
 • Hướng nhà tốt của người Tây Tứ Trạch: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.
- Nữ giới: 5+4=9, tra bảng Hà Đồ số 9 là cung Ly, hướng Nam thuộc Đông Tứ Trạch.
 • Hướng nhà tốt của người Đông Tứ Trạch: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc
 • Trên đây là cách kiểm tra hướng nhà theo tuổi một cách đơn giản và nhanh nhất. 
 • Để có cái nhìn tổng quát và rõ nhất vui lòng liên hệ:
 •  
Phòng kinh doanh: 0931 79 32 33 / 0963 179 333
 
Hiển thị

Chọn hướng nhà hợp tuổi theo Mệnh Trạch

Danh mục đang cập nhật!