TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN THE VESTA PHÚ LÃM TRONG THÁNG 9/2017
 
Cập nhật tiến độ thi công dự án The Vesta - Phú Lãm - Hà Đông.
 
TÒA V1 THE VESTA - CHUNG CƯ THE VESTA PHÚ LÃM - HÀ ĐÔNG.
+ Tầng 3 - 18: Đã thi công sơn bả và ốp lót. Đang nghiệm thu mặt tường chuẩn bị sơn lót.
+ Tầng 2 - 18: Đã thi công ốp lát. Còn hành lang tầng 1 và sảnh cư dân.
+ Tầng Hầm: Đang chuẩn bị thi công đổ nền.
Thực tế thi công tòa V1 The Vesta
 
 
TÒA V2 THE VESTA - CHUNG CƯ THE VESTA PHÚ LÃM - HÀ ĐÔNG
+ Tầng 3 - 18: Đã thi công sơn bả và ốp lót. Mặt ngoài đẵ sơn lót xong, thiếu phần vận thang.
+ Tầng 2 - 18: Đã thi công ốp lát. Thiếu lót sảnh cư dân tầng hầm và hành lang tầng 1.
+ Tầng Hầm: Đang chuẩn bị thi công đổ nền.
 
Mặt ngoài tòa V2 The Vesta đã sơn lót xong.
 
 
Lát gạch hành lang tòa V2 The Vesta
 
 
Bậc tam cấp tòa V2 The Vesta
 
TÒA V3 PRIME - CHUNG CƯ THE VESTA PHÚ LÃM - HÀ ĐÔNG
+ Đã ốp lát xong từ tầng 2 - 18. Còn lát hành lang tầng 1 50% và sảnh cư dân.
+ Đã sơn bả và sơn nước 1 từ tầng 1 - 18. Đã đạt 60% màu nước 2.
+ Đã xây trát tường tam cấp, bồn hoa, chuẩn bị ốp đá bồn hoa, tam cấp.
 
 
Bậc tam cấp tòa V3 The Vesta
 
 
 
Mặt ngoài tòa V3 - The Vesta
 
 
TÒA V4 - V5 PRIME - CHUNG CƯ THE VESTA PHÚ LÃM - HÀ ĐÔNG
+ Đã sơn màu nước 1 được 9/18 tầng.Mặt ngoài đang sơn màu nước 1 đạt 80%
+ Đã ốp lát xong tầng 2 đến tầng 18. Còn lát hành lang tầng 1 và sảnh cư dna tầng hầm.
+ Đã bắt đầu xây tam cấp bồn hoa và đổ bê tông tầng hầm.
  
Mặt n goài tòa V4 The Vesta
 
 
Description: https://2.bp.blogspot.com/-0vFFHmvt-tE/WdMaICG7PNI/AAAAAAAAAi4/6wP9ynnOqNoXi0FUkuXCWlYufWMczfooACLcBGAs/s640/toa-v5-thevesta.jpg
Mặt ngoài tòa V5 The Vesta
 
TÒA V6 THE VESTA- CHUNG CƯ THE VESTA PHÚ LÃM - HÀ ĐÔNG
+ Trong nhà đã sơn bả và sơn xong màu nước 1, sơn màu nước 2 đạt 15/18 tầng. Ngoài đã sơn được 80% màu nước 2.
+ Đã xây trát bồn hoa, tường tam cấp, ốp đá bồn hoa, tam cấp.
+ Đã ốp lát xong tầng 2 đến 18, đã lát xong hành lang tầng 1 và sảnh cư dân tầng hầm.
Description: https://2.bp.blogspot.com/-Rk5v9WKdzSM/WdMayBCL5iI/AAAAAAAAAjA/Vw3rnWTL7Ck4SKwfeHmu23FWWU6a_gqggCLcBGAs/s640/v6-thevesta.jpg
 
Description: https://1.bp.blogspot.com/-e4fAUMCLgY4/WdMa6QIfQkI/AAAAAAAAAjI/CRb4LcojRHgfyJkEp-1m4QLdmnw7rl4KgCLcBGAs/s640/toa-v6-thevesta.jpg
 
 
TÒA V7 THE VESTA - CHUNG CƯ THE VESTA PHÚ LÃM - HÀ ĐÔNG
+ Xây đến tầng 9.
+ Bê tông cốt thép hết dầm sàn tầng 13
Description: https://4.bp.blogspot.com/-cV_Al1pQWeM/WdMbSmIvYDI/AAAAAAAAAjM/r7Hn4GZp61w3kE56-0CBeLH6PIDbD2bsgCLcBGAs/s640/toa-v7-thevesta.jpg
 
TÒA V8 THE VESTA - CHUNG CƯ THE VESTA PHÚ LÃM - HÀ ĐÔNG
+ Bê tông cốt thép đã dền dầm sàn tầng 12
+ Xây đến tầng 8
Description: https://2.bp.blogspot.com/-QMiKwbAL2Z4/WdMbhk16bpI/AAAAAAAAAjQ/kOCQTHLgoVsflmhSDDSmYKCGrsFYroEEQCLcBGAs/s640/toa-v8-thevesta.jpg
 
TRƯỜNG MẦM NON THE VESTA
+ Đã hoàn thiện trong nhà.
+ Trong nhà đã sơn bả và sơn xong màu nước 2. Ngoài đã sơn nước 2 được 80%.
+ Tiểu cảnh bên ngoài đã hoàn thiện được 80%
Hiển thị

THỰC TẾ DỰ ÁN THE VESTA THÁNG 11

Danh mục đang cập nhật!